Tjänster/Priser

EconoMonica

Ingen vanlig redovisningsbyrå

Följande tjänster kan jag hjälpa till med.

  • Controlling - 850 kr/tim

Behöver ni hjälp med månadsavstämningar och rapportering men sköter er bokföring själva? Då kan jag komma ut till er en gång i månaden för att upprätta nödvändiga dokument.

 

 

  • Bolagsbildning - 5000 kr

Fast pris för bildning av aktiebolag. All dokumentation ingår men bolagsverkets avgifter tillkommer. Även ansökan om F-skattsedel, moms- och arbetsgivarregistrering ingår.

 

  • Likvidation av bolag - 7000 kr

Fast pris för likvidation av bolag. All dokumentation ingår men bolagsverkets avgifter tillkommer. Eventuell bokföring och bokslut ingår inte i denna kostnad utan faktureras löpande. "Likvidationsbokslut" ingår så som slutredovisning.

 

  • Rutiner och struktur

Behöver ni hjälp med att styra upp rutiner och administrationen så är jag rätt person? Pris offereras.

EconoMonica - Vivstavarvsvägen 167 - 122 43 Enskede - 070-757 55 11 - Monica@economonica.se

Bifirma till Green Room Stockholm AB - organisationsnummer 556785-5589

Innehar självklart F-skattsedel

  • Löpande bokföring - 675 kr/tim

Gäller vanlig löpande bokföring oavsett om den lämnas in månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Här inkluderas även månadsavstämningarna och löner till ägarna. Fakturering, kund- och leverantörsreskontra.

 

  • Rapportering - 995 kr/tim

Om företaget behöver särskilt upprättad rapportering och analyser.

 

  • Bokslut - 995 kr/tim

Årsbokslut men även månadsbokslut om månadsbokslutet kräver särskilda åtgärder för raportering så som extra ordinära beräkningar.

 

  • Årsredovisning - 2000 kr

Upprättande av årsredovisning.

 

  • Deklaration - 2000 kr

Deklarationen har ett fast pris oberoende av bolagsform. Alla nödvändiga näringsbilagor ingår.

 

  • Löner - 850 kr/tim

Gäller anställda och inte om bolaget bara har ägaren som anställd. Även kontrolluppgifter ligger under denna tjänst.